Base Workflow: In file, in nhiệm vụ có gắn QR code in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 3, 2023 tại 5:22 CH


Lưu ý: Đối với file đính kèm trong mô tả nhiệm vụ và trường tùy chỉnh có gắn qrcode chỉ hỗ trợ các dạng file doc, docx, pdf.

Để in file hay in nhiệm vụ có gắn QR code, bạn cần thao tác như sau:

Bước 1: Click vào quy trình của bạn > Chọn mục "Cài đặt"


Bước 2:  Tại cài đặt "Cho phép in theo mẫu với QR code với tất cả trạng thái của nhiệm vụ?" Bạn có thể cho in nhiệm vụ gắn QR code khi đến giai đoạn Done hoặc được phép in ở bất kỳ nhiệm vụ nào trong quy trình

 


Bước 3: Sau khi cài đặt xong, chọn "Cập nhật"


Bước 4: Sau đó bạn tạo nhiệm vụ và gắn file ở phần mô tả hoặc file ở trường tùy chỉnh. (Có thể gắn file ở trường tùy chỉnh khi quy trình tạo trường file này trong cài đặt).Bước 5: Nếu in nhiệm vụ, bạn click vào mũi tên cài đặt > Chọn in nhiệm vụ theo mẫu với QR code.Bước 6: Để in file có gắn QR code, nhiệm vụ cần được chuyển đến giai đoạn Done.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.