Base Workflow: Cách in nhiệm vụ theo mẫu in mặc định in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 4:36 CHĐể có thể in nhiệm vụ (workflow) theo mẫu in mặc định, bạn truy cập : https://workflow.base.vn/  và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn workflow cần setup kiểu mẫu in nhiệm vụ mặc định. 

Bước 2: Trên màn hình góc bên tay phải chọn "Chỉnh sửa nâng cao" => "Lựa chọn tùy chỉnh in"
(Lưu ý: chỉ có Owner và quản trị Workflow mới có quyền setup)

Bước 3: Tích lựa chọn tùy chỉnh là "In nhiêm vụ" => "Cập nhật"

Bước 4: Hướng dẫn in
Vào nhiệm vụ done cần in sau đó tích chọn mũi tên đi xuống góc phải => "In nhiệm vụ"

Sau khi tích in hệ thống sẽ hiển thị ra 1 trang mới là trang in những thông tin của nhiệm vụ, có link

là: workflow.domain/job/print/idjob

File in sẽ chia thành 5 phần chính với thông tin như sau:

  • + Tên công ty

  • + Tên nhiệm vụ

  • + Thông tin nhiệm vụ

  • + Trường tùy chỉnh

  • + Tiến trình giai đoạn


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.