Base Workflow: Xóa 1 giai đoạn trong quy trình in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 4, 2023 tại 12:32 CH


Để xóa 1 giai đoạn bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app, chọn luồng công việc cần chỉnh sửa, sau đó làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Di chuột vào biểu tương "v" => chọn "Xóa giai đoạn"

Bước 2: Chọn "Confirm to delete" để xóa

Lưu ý:

    - Dữ liệu xóa không khôi phục được.

    - Chỉ xóa được Giai đoạn khi không còn công việc thuộc giai đoạn đó.

    - Các công việc được tạo trong giai đoạn muốn xóa nhưng đang có trong nhiệm vụ ở giai đoạn khác, công việc đó sẽ bị xóa theo

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.