Base Workflow: Cách xóa 1 quy trình và các điều cần lưu ý in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 3, 2023 tại 11:12 SA


Để xóa toàn bộ một quy trình làm việc, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app. Bạn lựa chọn quy trình cần xóa và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng dấu ".."


Bước 2: Chọn "Xóa workflow"

Bước 3: Chọn "Confirm to delete" để xác nhận xóa

LƯU Ý:

  • Chỉ Owner/ Owner của workflow được cấp quyền mới có quyền xóa quy trình

  • Quy trình đã xóa không thể khôi phục dữ liệu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.