Base Workflow: Cách tạo 1 quy trình in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 10:38 SA


Để tạo 1 quy trình mới, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc app Base Workflow trên thanh menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn mục "Tạo mới Workflow"


Bước 2: Điền thông tin vào các trường dữ liệu


Lưu ý:

+ Mục "Nhóm thành viên có quyền tạo các nhiệm vụ mới" và "Nhóm thành viên có thể xem được workflow" : tag nhóm tương ứng với mục Nhóm ở trang https://account.base.vn
+ Người giám sát Workflow (không bắt buộc) : người review nhiệm vụ nhưng không sửa được nhiệm vụ đó.

Bước 3: Chọn "Tạo luồng công việc mới" để hoàn tất thao tác. Sau khi tạo 1 quy trình thành công sẽ có giao diện như hình:Bước 4: Chọn mục "Chỉnh sửa" trong quy trình để thêm các giai đoạn cũng như thiết lập các cài đặt khác cho quy trình của bạn.* Xem bản cập nhật giao diện cài đặt trong quy trình tại đây

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.