Base Workflow: Phân quyền tạo workflow in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 9:15 SA


Để phân quyền tạo workflow, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc app Base Workflow trên thanh menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1. Bạn chọn "Quản lý workflows" > Chọn dấu "..." > Chọn "Phân quyền tạo workflow".

Bước 2. Bạn có thể lựa chọn một trong 3 phân quyền.

     - Tất cả người dùng: Mọi tài khoản đều có thể tạo quy trình mới.

     - App admin và một số người dùng đặc biêt: Owner, App admin, và những người đặc biệt được tag > Tag @tên username người được phân quyền.   

     - Chỉ app admin trở lên: Owner và App admin mới có thể tạo quy trình mới.

Bước 3. Bạn chọn "Cập nhật" để cập nhật cài đặt.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.