Base Workflow: Cách chuyển tiếp 1 nhiệm vụ sang giai đoạn tiếp theo in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 4:07 CH


Để chuyển tiếp nhiệm vụ sang giai đoạn tiếp theo bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc chọn biểu tượng Workflow trên thanh menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Chọn 1 nhiệm vụ trong 1 quy trình cụ thể.


Bước 2. Xử lý các công việc trong Danh sách công việc (nếu quản trị setup yêu cầu hoàn thành các công việc trước khi chuyển đoạn - nếu không yêu cầu thì bạn chuyển sang Bước 3)Cập nhật kết quả công việc và trạng thái cho từng công việc:


Bước 3. Sau khi cập nhật xong, bạn chọn "Chuyển tiếp" > điền các trường thông tin nếu bắt buộc để chuyển giai đoạn tiếp theo.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.