Base Workflow: Cài đặt người quản trị giai đoạn in

Sửa đổi trên: Sun, 4 Tháng 6, 2023 tại 3:38 CH


Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc app Base Workflow trên thanh menu app. Sau đó, thao tác theo hướng dẫn dưới đây. 


Cách 1: Thao tác trong màn hình Cài đặt của Quy trình


Bước 1: Chọn Quy trình cần thao tác, click chọn Cài đặt:


Bước 2: Lựa chọn Giai  đoạn cần cài đặt => Người quản trị Giai đoạn => Chỉnh sửa


Bước 3: Điền username người bạn muốn cài đặt làm Quản trị giai đoạn, bạn có thể thêm danh sách người quản trị giai đoạn theo nhóm đã tạo trên Base Account => Cập nhật 


Cách 2: Thao tác trong màn hình Cài đặt giai đoạn 


Bước 1: Ở màn hình danh sách nhiệm vụ => Lựa chọn giai đoạn => Chỉnh sửa Giai đoạn 


Bước 2: Điền username của người bạn muốn cài đặt làm Quản trị giai đoạn => Cập nhật 


Như vậy bạn đã hoàn thành thao tác cài đặt người quản trị trong giai đoạn . 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.