Base Workflow: Thiết lập tính năng review công việc trong nhiệm vụ in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 3:01 CH


Để thiết lập tính năng review công việc (todo), bạn truy cập app Base Workflow trên thanh menu app hoặc truy cập https://workflow.base.vn/. Sau đó, bạn chọn quy trình cần cài đặt review công việc và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1Chọn "Cài đặt" trong quy trình

Bước 2. Trong Tùy chỉnh từng giai đoạn, bạn lựa chọn "Chỉnh sửa" => tại mục "Yêu cầu đánh giá công việc" bạn chọn "Yêu cầu đánh giá"

Bước 3: Bạn chọn người đánh giá để review công việc:

1. Không cho phép người nhận nhiệm vụ là người đánh giá công việc: bạn tag @tên username vào làm người đánh giá.

2. Cho phép người nhận nhiệm vụ là người đánh giá công việc: nghĩa là người nào nhận nhiệm vụ cũng là người review công việc trong nhiệm vụ đó.

Bước 4. Bấm "Cập nhật" để hoàn tất thao tác.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.