Base Workflow: Cách thiết lập danh sách công việc mặc định cho từng giai đoạn in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 3, 2023 tại 3:16 CH


Để thêm danh sách công việc mặc định cho từng giai đoạn bạn truy cập vào https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app, chọn luồng công việc cần thêm và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt"

Bước 2: Điền công việc vào từng Giai đoạn >> chọn "Lưu"

Bước 3: Sau khi thiết lập thành công, nhiệm vụ vào giai đoạn nào hệ thống sẽ tạo tự động các công việc tương ứng cho từng giai đoạn đó và hiển thị tại đây 


*Cách thức giao công việc:

- Công việc mặc định được giao cụ thể cho 1 người thực thi: thì người này sẽ là người thực thi mặc định của công việc khi nhiệm vụ được chuyển tiếp tới giai đoạn có cài đặt công việc này.

- Công việc mặc định nhưng chưa được giao cho ai: người thực thi nhiệm vụ sẽ thực thi luôn cả công việc con trong nhiệm vụ đó.

- Công việc mặc định chưa được giao cho ai trong nhiệm vụ cũng chưa có ai là người thực thi: Trường hợp này xảy ra do cài đặt giao việc trong nhiệm vụ theo mục "Không giao cho ai, để người quản trị giai đoạn quyết định": Khi đó nhiệm vụ được chuyển tiếp sang giai đoạn này, quản trị giai đoạn sẽ chọn người thực thi nhiệm vụ và người thực thi công việc.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.