Base Workflow: Thêm lý do thất bại cho nhiệm vụ in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 3, 2023 tại 3:22 CH


Khi thực hiện các nhiệm vụ, ở mỗi bước sẽ có những lý do khác nhau khiến cho nhiệm vụ có thể thất bại. Vậy để quản lý các lý do này, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tưởng Workflow trên thanh app >> Chọn luồng công việc cần thiết lập lý do:


Bước 1: Chọn kí hiệu "..." ở đầu trang => Sau đó chọn "Chỉnh sửa lý do thất bại"


Bước 2: Tại đây, bạn có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các lý do thất bại >> Chọn "Cập nhật"

Các nhiệm vụ "Đánh dấu thất bại" sẽ hiển thị những tùy chọn đã tạo để bạn lựa chọn >> Sau khi chọn lý do và chọn "Đánh dấu thất bại" nhiệm vụ này sẽ chuyển sang giai đoạn Thất bại (Failed).


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.