Base Workflow: Thay thế vai trò nhân sự trong Workflow in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 3, 2023 tại 2:46 CH


Trong quá trình vận hành, nếu như bạn cần thay đổi vai trò của 1 nhân sự đã setup trên hệ thống bằng một người khác ở workflow bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc app Base Workflow trên thanh menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1. Chọn "Quản lý Workflow" > Chọn dấu "..." > "Thay thế vai trò nhân sự trong workflow".

Bước 2. Cửa sổ pop-up hiện ra, bạn tag tên nhân sự hiện tại và nhân sự thay thế vào mục tương ứng > chọn "Cập nhật" để hoàn thành thao tác.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.