Base Workflow: Chuyển tiếp một nhiệm vụ từ Quy trình này sang Quy trình khác in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 3, 2023 tại 5:44 CH


Để thực hiện việc chuyển tiếp quy trình trong WorkFlow đầu tiên bạn cần truy cập vào https://workflow.base.vn/  . Hoặc click vào app Workflow như hình bên dưới.


Để chuyển tiếp một nhiệm vụ từ Quy trình này sang một Quy trình khác thì bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bạn click vào Quy Trình bạn cần thao tác >> Click tiếp vào "Cài đặt" để tiến hành cài đặt chuyển tiếp nhiệm vụ ở giai đoạn bạn cần làm.


Bước 2: Ở phần "CHUYỂN TIẾP WORKFLOWS" >> bạn click "Chỉnh sửa" > Chọn quy trình bạn cần chuyển tiếp sang 

Bước 3: Chọn quy trình mà bạn muốn chuyển tiếp


Bước 4: Bạn cài đặt các thông tin mà bạn cần chuyển tiếp bao gồm:
1. Bạn muốn chuyển tiếp nhiệm vụ từ giai đoạn nào ?

2. Chuyển tiếp tự động?

3.Chọn cách giao nhiệm vụ đến người thực thi.

4. Bạn có muốn giữ thông tin người theo dõi ở giai đoạn trước không ?

5. Trường tuỳ chỉnh sẽ được chuyển tiếp như thế nào ?


Bước 5: Nếu bạn chọn chuyển tiếp thủ công nhiệm vụ (Ở mục 2 bước 4) > Bạn chọn nhiệm vụ cần chuyển tiếp và click vào mũi tên phía góc phải >> chọn tiếp "Chuyển tiếp đến workflow khác"


Bước 6: Chọn quy trình chuyển tiếp 


** Lưu ý nếu bạn muốn chuyển tiếp một cách tự động bạn có thể tuỳ chỉnh theo các dưới đây:

Bạn chọn option chuyển tiếp tự động như hình bên dưới. Khi đó, nhiệm vụ vào bước cài đặt sẽ tự động chuyển sang quy trình tiếp theo.

Bạn có thể kiểm tra lại nhiệm vụ đã được chuyển tiếp thành công hay chưa bằng cách vào "Lịch sử chuyển tiếp" trong nhiệm vụ.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.