Workflow: Nhập một nhiệm vụ từ file excel với nhiều trường dạng bảng in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 3, 2023 tại 10:59 SA


Bài toán thực tếKhi một nhiệm vụ có nhiều trường dữ liệu dạng bảng. 

Trước đây khách hàng cần thao tác nhập trường dữ liệu dạng bảng bằng file excel, mỗi file chỉ áp dụng cho 1 bảng 

Nhiệm vụ có bao nhiêu bảng thì cần up bấy nhiêu file excel tương ứng. Gây tốn thời gian, công sức và dễ nhầm lẫn, thiếu hụt thông tin

Nhằm giúp đỡ khách hàng thuận tiện hơn trong việc nhập dữ liệu dạng bảng. Base đã nghiên cứu và update thêm tính năng " Cho phép nhập 1 nhiệm vụ từ file excel với nhiều trường dạng bảng". Mỗi bảng tương ứng với 1 sheet

Lưu ý: 

  • Đối với system owner, workflow owner có thể nhập nhiệm vụ với custom field table ở bất kì giai đoạn nào (kể cả Done/Fail).
  • Đối với các member khác có quyền tạo job thủ công thì chỉ có thể nhập nhiệm vụ với custom field table vào giai đoạn đầu tiên.

Để thao tác nhập file excel nhiệm vụ với  nhiều trường dạng bảng, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app. Chọn chi tiết 1 quy trình và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn dấu "..." >> Chọn nhập 1 nhiệm vụ với dữ liệu dạng bảng từ file excel

Bước 2: Tải file mẫu về 

Hệ thống sẽ tải về 1 file mẫu với các trường tùy chỉnh bạn đã tạo sẵn trên phần mềm

View của tài khoản owner system/Quản trị quy trình Workflow và tài khoản member sẽ khác nhau (chi tiết ở bước 3)

Bước 3: Chi tiết file Excel

Đối với tài khoản Owner/Quản trị quy trình Workflow

- Sheet 1: gồm danh sách các trường thông tin chung của nhiệm vụ như Tên nhiệm vụ, người tạo, người thực thi, mô tả nhiệm vụ....

Và tất cả custom fields của workflow, có ký hiệu Bắt buộc (*) - đánh dấu là trường bắt buộc phải điền gồm Tên nhiệm vụ + Giai đoạn + các custom fields bắt buộc nhập, 

Các thông tin ở  ở trường custom field dạng  bảng ở sheet Job này không cần điền. Chúng ta sẽ điền ở sheet 2,3...n tương ứng

- Sheet 2,3,…,n: Mỗi sheet có tên là input-key của custom field table (nếu tên sheet không đúng input-key của custom field table thì import lên sẽ không nhận) , có chứa các cột của bảng đã setup sẵn.

Đối với tài khoản Member:

- Sheet 1: Chỉ bao gồm thông tin : Tên nhiệm vụ, nội dung, người theo dõi, tags và các trường tuỳ chỉnh chung

Các trường thông tin chung sau sẽ không có trên file nhập nhiệm vụ nếu người thao tác là thành viên:

Ngày tạo: Mặc định nhận thời điểm nhập file  là thời điểm tạo job

     Người tạo: Mặc định  nhận người nhập file là người tạo job

Người thực thi: Mặc định  nhận người nhập file là người nhận job

Giai đoạn: Mặc định  nhận nhiệm vụ vào giai đoạn active đầu tiên

Trạng thái: Mặc định  nhận là Active như như tạo job thủ công

Lý do thất bại: mặc định là rỗng do chỉ nhập file vào giai đoạn đầu tiên

Ngày kết thúc: mặc định là rỗng do chỉ nhập file vào stage active đầu tiên

    Cập nhật gần nhất: Mặc định nhận thời điểm nhập file  lên là thời điểm update job cuối cùng

Bước 4: sau khi tạo thông tin đầy đủ, bạn nhập lại file excel này lên hệ thống

Nhấn tiếp tục để hoàn tất thao tác


FAQs?

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.