Base Workflow: Cách thêm nhiệm vụ mới trong quy trình in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 2:47 CH
Bạn vào https://workflow.base.vn hoặc icon Base Workflow trên thanh app. sau đó chọn 1 workflow và thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn Quy trình => chọn "Tạo nhiệm vụ" hoặc dấu cộng trên màn hình

Bước 2: Điền thông tin công việc mới vào pop-up:

Sau khi điền thông tin, chọn "Tạo nhiệm vụ mới" để hoàn tất thao tác tạo mới.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.