Base Workflow: Cách xuất trường dữ liệu tùy chỉnh ra file excel in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 3, 2023 tại 5:50 CH


Để xuất trường dữ liệu tùy chỉnh trong 1 workflow ra file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào https://workflow.base.vn/ hoặc Base Workflow trên thanh app


Bước 2: Chọn icon ".."  => Nhập & Xuất Excel =>  Xuất trường dữ liệu ra excel


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.