Base Workflow: Cài đặt người quản trị quy trình in

Sửa đổi trên: Sun, 4 Tháng 6, 2023 tại 3:13 CH


Để cài đặt người quản trị quy trình,  bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc app Base Workflow trên thanh menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau

Bước 1: Chọn Quy trình cần thao tác, click chọn Cài đặt:


Bước 2: Click chọn Chỉnh sửa => Điền username của nhân sự cần cài đặt làm quản trị Workflow => Cập nhật

Như vậy, bạn  đã hoàn tất thao tác cài đăt người quản trị Workflow.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.