Base Workflow: Cài đặt kéo ngược nhiệm vụ về giai đoạn trước in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 4:20 CH


Trong quá trình thực hiện quy trình, sẽ có những trường hợp nhiệm vụ cần kéo về lại giai đoạn trước đó để xử lý lại. 
Để cài đặt được các tùy chọn này bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc app Base Workflow trên thanh menu app sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào quy trình => di chuột vào dấu "v" vào giai đoạn bạn muốn tùy chọn kéo ngược về giai đoạn => chọn "Quản lý tùy chọn kéo ngược"Bước 2: Cửa sổ “Quản lý tùy chọn kéo ngược” sẽ hiện lên và có 4 lựa chọn:

  • Không thể kéo ngược: Bạn sẽ không thể kéo ngược nhiệm vụ từ giai đoạn này

  • Chỉ có thể di chuyển về giai đoạn gần nhất (giai đoạn trước)Bạn chỉ có thể kéo ngược nhiệm vụ về giai đoạn liền kề  trước đó.

  • Có thể quay lại các giai đoạn cụ thể (được chọn)Bạn có thể lựa chọn một giai đoạn bất kỳ trước đó để lựa chọn kéo ngược, sau khi chọn xong bạn chỉ có thể kéo ngược nhiệm vụ về đúng giai đoạn đã chọn.

  • Có thể quay lại bất kỳ giai đoạn nào trước đóBạn có thể kéo ngược nhiệm vụ về bất cứ giai đoạn nào trước đó.

Chọn "Cho phép người thực thi ở giai đoạn liền trước chuyển ngược nhiệm vụ"

Bước 3. Sau khi “Cập nhật”, bạn có thể kéo ngược nhiệm vụ về các giai đoạn trước đúng với tùy chỉnh mà bạn đã thiết lập.            

Hệ thống sẽ hiển thị 1 popup thông báo, bạn bấm "ok" để hoàn thành

Lưu ý: 

  • Chỉ quản trị workflow, quản trị giai đoạn, người thực thi trực tiếp nhiệm vụ đó mới có thể kéo ngược nhiệm vụ về giai đoạn trước.

  • Khi kéo ngược nhiệm vụ về giai đoạn trước, hệ thống sẽ giữ lại những trường tùy chỉnh đã điền, cũng như những công việc con (todo) đã cập nhập trước đó (có thể chỉnh sửa lại những thông tin này).

  • Sẽ có đường nét răng cưa ở những giai đoạn bạn được phép kéo ngược.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.