Base Workflow: Thiết lập thời hạn thực thi nhiệm vụ theo lịch làm việc thực tế in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 5, 2024 tại 3:03 CH


Giải thích tính năng: 

Thiết lập lịch làm việc từ Base Account trong trường hợp quy trình ở Workflow có cài đặt tính thời hạn thực thi nhiệm vụ theo lịch làm việc của người thực thi. Ví dụ lịch làm việc từ 8h30 - 12h00 và 13h00 - 17h30 thì khi giao việc ngoài khung giờ làm việc, thời hạn vẫn tính đúng theo lịch làm việc thực tế (VD giao việc lúc 18h00 thì thời hạn sẽ bắt đầu tính từ 8h30 của ngày hôm sau)

 

Thời hạn sẽ được tính khi tạo nhiệm vụ, chuyển tiếp nhiệm vụ, chuyển nhiệm vụ về giai đoạn trước với điều kiện có người thực thi nhiệm vụ và người này có timesheet được cài đặt từ Base Account của chính họ. Các hành động giao lại cho người khác sẽ không làm thay đổi thời hạn. 

Cách thiết lập: 


Bước 1: Cài đặt lịch làm việc ở Base Account 
Bạn có thể cài đặt lịch làm việc cho các nhóm thành viên theo hướng dẫn tại đây

Hoặc chỉnh sửa lịch làm việc của từng thành viên tại https://account.base.vn/company

Bước 2: Click vào quy trình mà bạn muốn cài thời hạn theo lịch làm việc => Chọn "Cài đặt" 

Bước 3: Tại mục cài đặt này có thể cài đặt thời hạn của nhiệm vụ hay của công việc trong nhiệm vụ theo lịch làm việc từ Base Account

Lưu ýTrong trường hợp quy trình cài đặt thời hạn tính theo lịch làm việc nhưng người thực thi nhiệm vụ chưa cài đặt lịch làm việc từ Base Account thì khi nhiệm vụ được giao đến người đó, hệ thống sẽ báo lỗi sau:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.