Base Account - Cài đặt lịch làm việc theo nhóm in

Sửa đổi trên: Wed, 28 Tháng 4, 2021 at 12:30 PM


Để cài đặt lịch làm việc cho thành viên theo nhóm, bạn vào app Base Account trên thanh menu app hoặc truy cập https://account.base.vn/ sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Base Account => "Nhóm" => Chọn nhóm cần cài đặt lịch làm việc

Bước 2: Chọn biểu tượng dấu hai chấm => "Lịch làm việc"

Bước 3: Set thời gian làm việc cho nhóm => "Lưu lại"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.