Base Account - Cài đặt lịch làm việc theo nhóm in

Sửa đổi trên: Thu, 6 Tháng 6, 2024 tại 3:27 CH


Để cài đặt lịch làm việc cho thành viên cho nhóm toàn công ty hoặc từng nhóm account, bạn vào app Base Account trên thanh menu app hoặc truy cập https://account.base.vn/ sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Base Account => "Nhóm" => Chọn nhóm cần cài đặt lịch làm việc


Tại đây, bạn có thể chọn nhóm toàn công ty để cài đặt lịch làm việc cho toàn công ty.


Bước 2: Chọn biểu tượng dấu hai chấm => "Lịch làm việc"


Bước 3: Set thời gian làm việc cho nhóm => "Lưu lại"Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.