Base Account

Base Account: Giới thiệu chung về app & Mục lục tính năng
I. Giới thiệu chung: Base Account – Phần mềm quản lý tài khoản hệ thống. Base Account là phần mềm giúp nhà điều hành có thể quản lý tất cả tài khoản tron...
Fri, 10 Tháng 5, 2024 tại 5:27 CH
Base Account: Phân quyền thao tác trong Base Account
Trên hệ thống Base có 4 quyền: quản trị cấp cao, quản trị ứng dụng, quản lý, thành viên, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ và phân quyền các tài khoản trên B...
Wed, 24 Tháng 5, 2023 tại 2:36 CH
Base Account: Cách tạo tài khoản mới
Chỉ có tài khoản Owner, Admin mới có quyền tạo tài khoản mới trên hệ thống Base. Với tài khoản Owner có thể tạo tài khoản Owner, Admin và Member còn với tài...
Fri, 3 Tháng 6, 2022 tại 3:27 CH
Base Account: Cách tạo tài khoản bằng file excel
Để nhập danh sách tài khoản (tạo mới tài khoản) bằng file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:   Bước 1. Truy cập vào https://account.base.vn/ Bước 2....
Tue, 1 Tháng 3, 2022 tại 2:54 CH
Base Account: Cách phân quyền quản trị ứng dụng (App Admin) cho từng app
Để phân quyền 1 tài khoản trở thành App Admin của 1 App, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn truy cập vào https://account.base.vn/ hoặc Base Accou...
Thu, 16 Tháng 5, 2024 tại 10:40 SA
Base Account: Cách phân quyền cho từng tài khoản truy cập vào app trên Account (config app)
Để phân quyền cho các account vào từng app (wework, request, inside....) bạn thao tác theo hướng dẫn sau nhé: Bước 1: Truy cập vào trang https://account.ba...
Wed, 15 Tháng 5, 2024 tại 2:21 CH
Base Account: Thêm Nhóm trong trang Account
Để thêm nhóm trong trang Account thì sẽ thao tác như sau: Bước 1: Vào mục Nhóm trong trang https://account.base.vn/ >> Thêm nhóm. Bước 2: T...
Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 1:21 CH
Base Account: Thêm thành viên vào một/ nhiều nhóm
Để thêm thành viên vào nhóm trên Base Account, bạn theo tác theo một trong hai cách sau:  Thêm trực tiếp thành viên vào từng Nhóm: - Bước 1: Truy c...
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 2:28 CH
Base Account - Cài đặt lịch làm việc theo nhóm
Để cài đặt lịch làm việc cho thành viên cho nhóm toàn công ty hoặc từng nhóm account, bạn vào app Base Account trên thanh menu app hoặc truy cập https://acc...
Thu, 6 Tháng 6, 2024 tại 3:27 CH
Base Account: Cách xóa thành viên trong Nhóm
Để xóa thành viên trong Nhóm, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://account.base.vn/company hoặc icon Base Account trên thanh menu ...
Tue, 1 Tháng 3, 2022 tại 3:46 CH