Base Account: Giới thiệu chung về app & Mục lục tính năng in

Sửa đổi trên: Thu, 29 Tháng 6, 2023 tại 3:43 CH


I. Giới thiệu chung:

  • Base Account – Phần mềm quản lý tài khoản hệ thống.
  • Base Account là phần mềm giúp nhà điều hành có thể quản lý tất cả tài khoản trong công ty/doanh nghiệp của mình trên hệ thống của Base Platform.
  • Base Account sẽ hỗ trợ các tính năng:

    - Quản lý tài khoản cá nhân, thêm chỉnh sửa các tài khoản trong hệ thống của công ty

    - Quản lý các ứng dụng trên hệ thống và phân quyền

    - Quản lý hệ thống thông báo và nhắc nhở trên hệ thống của Base.

Nhờ vậy, Base Account là phần mềm hỗ trợ cho tất cả các phần mềm khác trong hệ thống của Base.


II. Mục lục tính năng:

1. Dành cho quản trị, quản lý (owner, app admin)

a. Phân quyền


b. Quản lý Nhóm thành viên


c. Quản lý Tài khoản thành viên


d. Tài khoản khách


2. Dành cho thành viên:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.