Base Account

Base Account: Cách owner thay đổi email tài khoản
Chỉ có tài khoản Owner mới có thể thay đổi tài khoản Email và chỉ thay đổi được email của các tài khoản Member, Admin. Còn với tài khoản Owner sẽ không thay...
Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 1:57 CH
Base Account: Cách Owner phân quyền thay đổi email tài khoản
Ngoài tài khoản tối cao của hệ thống là Owner có quyền thay đổi email tài khoản thì owner có thể phân quyền cho Account Admin có quyền này. Để phân quyền, b...
Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 2:46 CH
Base Account: Owner thiết lập quyền xem thông tin cá nhân của thành viên
Tài khoản owner có thể thiết lập cho phép nhân viên trên hệ thống được quyền hoặc không được nhìn thấy các thông tin cá nhân của nhau trên Base account Đ...
Mon, 30 Tháng 5, 2022 tại 2:00 CH
Base Account: Cách tài khoản owner thay đổi mật khẩu cho nhân viên
Để tài khoản owner thay đổi mật khẩu cho nhân viên, trong trang Account bạn sẽ thao tác như sau: Bước 1: Vào mục Thành viên trong trang https://account....
Wed, 10 Tháng 8, 2022 tại 10:52 SA
Base Account: Cách đưa tài khoản Member lên Admin/ Owner hoặc ngược lại
Chỉ có tài khoản Owner mới có thể đưa tài khoản Member lên làm tài khoản Owner hoặc Admin. Để thiết lập quyền phần này sẽ thao tác như sau: Bước 1: Truy cậ...
Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 1:34 CH
Base Account : Thiết lập quyền xem thông tin cá nhân của nhân sự.
Để thiết lập quyền xem thông tin cá nhan của nhân , bạn truy cập https://account.base.vn/ hoặc app Base Account trên thanh menu app. Sau đó, bạn làm theo h...
Fri, 28 Tháng 4, 2023 tại 9:49 SA
Base Account: Cách cập nhật thông tin tài khoản qua file Excel
Để cập nhật thông tin cơ bản cho nhiều tài khoản trên hệ thống qua file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://account.bas...
Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 1:38 CH
Base Account: Thiết lập quản lý trực tiếp
Để thiết lập quản lý trực tiếp, bạn vào trang https://account.base.vn hoặc biểu tượng Base Account trên thanh danh sách app. Bước 1: Chọn "Thành viê...
Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 1:41 CH
Base Account: Hướng dẫn chỉnh sửa quản lý trực tiếp
Để thay đổi quản lý trực tiếp của 1 nhân viên, bạn thao tác theo các bước hướng dẫn sau: Lưu ý: Chỉ tài khoản owner/app admin mới thay đổi được quản lý trự...
Mon, 30 Tháng 5, 2022 tại 1:59 CH
Base Account: Cách chỉnh sửa thông tin tài khoản
Để chỉnh sửa tài khoản, bạn vào trang https://account.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.  Bước 1: Chọn Cá nhân >> Chọn Chỉnh sửa tài ...
Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 2:04 CH