Base Account: Đổi mật khẩu hàng loạt cho nhân viên in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 10, 2022 tại 10:30 SA


Để đổi mật khẩu hàng loạt cho nhân trên Base Account, bạn truy cập vào https://account.base.vn/company hoặc icon Base Account trên thanh menu và thao tác như sau
Bước 1: Bạn vào mục cá nhân >> Chọn đổi mật khẩu hàng loạt

Bước 2: Tải file mẫu và nhập thông tin theo yêu cầu

Nhập email và mật khẩu bạn muốn thay đổi thông tin

Bước 3: Nhập file vào hệ thống

- Lựa chọn đăng xuất khỏi các thiết bị hiên tại hoặc không

Sau đó chọn lưu lại để hoàn tất thao tác

Lưu ý: Mật khẩu là dạng text, viết liền không dấu mà không chứa kí tự đặc biệt

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.