Base Account: Vô hiệu hóa/ deactivated một tài khoản Base? in

Sửa đổi trên: Tue, 1 Tháng 3, 2022 tại 2:47 CH


Để vô hiệu hoá một tài khoản trên hệ thống Base, đầu tiên hãy truy cập vào Base Account (https://account.base.vn/company) => chọn mục Thành viên


Bước 1: Tìm tên thành viên bạn muốn vô hiệu hóa 

Bước 2: Nhấn vào dấu 3 chấm cạnh tên của thành viên đó và chọn “Vô hiệu hóa tài khoản này”

Sau khi vô hiệu hóa thì tài khoản sẽ nằm trong mục “Vô hiệu hóa”, để kích hoạt lại bạn chỉ cần chọn vào dấu 3 chấm cạnh tên người đó và chọn “Kích hoạt lại tài khoản này”

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.