Base Account: Cách cập nhật thông tin tài khoản qua file Excel in

Sửa đổi trên: Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 1:38 CH


Để cập nhật thông tin cơ bản cho nhiều tài khoản trên hệ thống qua file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1Truy cập vào https://account.base.vn/account > chọn tab Thành viên > Thêm tài khoản > Trích xuất danh sách ra excelBước 2: Sau khi xuất file excel các tài khoản trên hệ thống ra, bạn cập nhật thông tin cho các tài khoản theo từng cột tương ứng. Lưu ý không thay đổi thông tin trong cột Username.

Bước 3Quay lại màn hình của Bước 1, bạn chọn Cập nhật thông tin người dùng từ excel và tải file thông tin vừa cập nhật lênCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.