Base Account

Base Account: Đổi mật khẩu tài khoản của chính mình
Cách 1: Đổi mật khẩu trên máy tính Để đổi mật khẩu tài khẩu của chính mình, bạn vào trang https://account.base.vn hoặc app Base Account  trên thanh danh sá...
Tue, 28 Tháng 5, 2024 tại 10:31 SA
Base Account: Đổi mật khẩu hàng loạt cho nhân viên
Để đổi mật khẩu hàng loạt cho nhân trên Base Account, bạn truy cập vào https://account.base.vn/company hoặc icon Base Account trên thanh menu và thao tác nh...
Wed, 19 Tháng 10, 2022 tại 10:30 SA
Base Account: Cách lấy lại mật khẩu đăng nhập (Quên mật khẩu)
Trường hợp bạn quên mật khẩu đăng nhập vào Base, bạn thao tác theo hướng dẫn sau để cài đặt lại mật khẩu mớinhé. Bước 1: Truy cập vào trang https://acco...
Fri, 17 Tháng 5, 2024 tại 11:00 SA
Base Account: Cách tạo và phân quyền sử dụng tài khoản khách
Để tạo tài khoản khách, bạn vào trang account.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.  Bước 1. Chọn mục "TK khách" >> "Th...
Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 11:30 SA
Base Account: Thêm lịch làm việc trên Base Account
Lịch làm việc trên Base Account giúp bạn cài đặt được SLA làm việc cho từng nhân viên trên các ứng dụng liên quan như: Wework, Workflow, Request... Để cài ...
Mon, 30 Tháng 5, 2022 tại 2:00 CH
Base Account: Hướng dẫn thay đổi ảnh đại điện (avatar)
Để thay đổi avatar account cá nhân, bạn vào app Base Account trên thanh menu app hoặc truy cập https://account.base.vn/account sau đó thực hiện theo hướng d...
Mon, 9 Tháng 1, 2023 tại 3:47 CH
Base Account: Thiết lập bảo mật 2 lớp cho tài khoản
Để thiết lập bảo mật 2 lớp cho tài khoản của mình, bạn thao tác theo các bước sau: Bước 1: Tải app Google Authenticator trên điện thoại Bước 2: Truy cập...
Tue, 28 Tháng 2, 2023 tại 11:54 SA
Base Account: Thay đổi ngôn ngữ hệ thống
Để thay đổi ngôn ngữ của hệ thống thì sẽ thao tác như sau: Bước 1: Chọn vào mục Ngôn ngữ của trang https://account.base.vn/ Bước 2: Chuyển sang ngôn ng...
Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 2:27 CH
Base Account: Vô hiệu hóa/ deactivated một tài khoản Base?
Để vô hiệu hoá một tài khoản trên hệ thống Base, Quản trị cấp cao hoặc App admin của Base Account có thể thao tác như sau: Bước 1: Bạn truy cập vào Base Ac...
Fri, 17 Tháng 5, 2024 tại 10:24 SA
Base Account: Hướng dẫn tắt ứng dụng Base message với tài khoản khách
Công ty của bạn cần tạo tài khoản cho khách để truy cập và theo dõi các dự án công việc trên Base Tuy nhiên bạn không muốn tài khoản khách được sử dụng tất...
Wed, 10 Tháng 8, 2022 tại 10:52 SA