Base Account: Đổi mật khẩu tài khoản của chính mình in

Sửa đổi trên: Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 2:11 CH


Để đổi mật khẩu tài khẩu của chính mình, bạn vào trang https://account.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app. 

  • Bước 1: Chọn Cá nhân

  • Bước 2: Chọn Đổi mật khẩu

  • Bước 3: Nhập Mật khẩu cũ và nhập Mật khẩu mới 

Lựa chọn có muốn Logout từ tất cả các thiết bị đang đăng nhập

  • Bước 4: Nhấn đổi mật khẩu để hoàn tất thao tác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.