Base Account: Thay đổi ngôn ngữ hệ thống in

Sửa đổi trên: Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 2:27 CH


Để thay đổi ngôn ngữ của hệ thống thì sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Chọn vào mục Ngôn ngữ của trang https://account.base.vn/


Bước 2: Chuyển sang ngôn ngữ phù hợp rồi chọn vào mục Thay đổi ngôn ngữ


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.