Base Account: Thiết lập quản lý trực tiếp in

Sửa đổi trên: Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 1:41 CH


Để thiết lập quản lý trực tiếp, bạn vào trang https://account.base.vn hoặc biểu tượng Base Account trên thanh danh sách app.

  • Bước 1: Chọn "Thành viên"

  • Bước 2: Chọn thành viên bạn cần thiết lập quản lý trực tiếp, click vào icon "..." >> chọn Chỉnh sửa người quản lý trực tiếp


  • Bước 3: Gõ "@username" của người quản lý và chọn Thiết lập người quản lý


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.