Base Account: Thêm lịch làm việc trên Base Account in

Sửa đổi trên: Mon, 30 Tháng 5, 2022 tại 2:00 CH


Lịch làm việc trên Base Account giúp bạn cài đặt được SLA làm việc cho từng nhân viên trên các ứng dụng liên quan như: Wework, Workflow, Request...

Để cài đặt lịch làm việc, bạn vào trang https://account.base.vn hoặc biểu tượng Base Account trên thanh danh sách app và thao tác theo các bước sau

Bước 1: Chọn Lịch làm việc


Bước 2: Đặt giờ bắt đầu, giờ kết thúc và nhấn Lưu lại


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.