Base Account: Cách phân quyền App Admin cho từng app in

Sửa đổi trên: Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 1:30 CH


Để phân quyền 1 tài khoản trở thành App Admin của 1 App, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

 • Bước 1: Bạn truy cập vào https://account.base.vn/ hoặc Base Account trên thanh app.
 • Bước 2: Bạn click vào Ứng dụng: tại đây sẽ hiển thị ra toàn bộ các ứng dụng theo gói dịch vụ đăng kí.

 • Bước 3: Bạn chọn app cần phân quyền App Admin và chọn Quản lý Admin ứng dụng

 • Bước 4: Khi popup hiển thị, bạn @tag username cần phân quyền và chọn Cập nhật để hoàn tất thao tác.

NOTE: Quyền đặc biệt của 1 tài khoản khi được phân quyền App Admin:

 • Base Request: App Admin được quyền thiết lập/ chỉnh sửa nhóm đề xuất
 • Base Wework: App Admin được quyền xem báo cáo hệ thống, tạo department
 • Base E-Hiring: App Admin được quyền tùy chỉnh Thông tin công ty và Phân quyền sử dụng, được xem tất cả tin tuyển dụng, xem talent pool, chỉnh sửa được các mẫu email và mẫu phỏng vấn
 • Base Office: App Admin được quyền thiết lập trên Office ( có tab Quản lý)
 • Base Inside: App Admin được quyền thiết lập trên Inside ( có tab Cài đặt)
 • Base Account: App Admin được phân các quyền như sau:

+Tạo tài khoản (thủ công/ nhập từ excel), Xuất file danh sách, Cập nhật thông tin (thủ công/ excel), Deactivate/ Reactivate tài khoản
+Thay đổi mật khẩu, email của tài khoản (riêng với email phải được owner cho phép quyền thay đổi tại đây)
+Tạo, chỉnh sửa, deactivate tài khoản khách
+Phân quyền cho tài khoản truy cập vào từng ứng dụng Base
+Tạo, chỉnh sửa Nhóm thành viên
+Chỉnh sửa Thông tin công ty
+Chỉnh sửa Quyền xem thông tin, Bảo mật theo dải IP, SAML Single SignOn


 • Base HRM: Phân quyền riêng cho từng app admin trong Cài đặt >> Công ty >> Danh sách HRM admin

+ Quản lý thông tin nhân sự - trừ quyền tạo nhân sự

+ Xem lương nhân sự - nếu được cấu hình khi khai báo

+ Được đăng ký các chính sách cho nhân sự (nghỉ phép, lịch làm việc, lương, chính sách thuế, chính sách bảo hiểm) - nếu cài đặt cho phép

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.