Base Office: Bảng phân quyền thao tác in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 3, 2024 tại 10:33 SA


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trên Base office

1. Khối quản lý

a. Thao tác chung

b. Sửa văn bản


2. Khối người thao tác

a. Thao tác chung


b. Sửa văn bản

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.