Base Office

Base Office ver2: Cách tạo Văn bản đi
Để tạo công văn đến bạn truy cập https://office.base.vn/ hoặc Base Office trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn chọn "Tạo...
Mon, 6 Tháng 9, 2021 tại 6:14 CH
Base Office ver2: Cách tạo Văn bản đến
Để tạo công văn đến bạn truy cập https://office.base.vn/ hoặc Base Office trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn chọn "Tạo...
Mon, 6 Tháng 9, 2021 tại 6:13 CH
Base Office ver2: Cách tạo Thông báo/Văn bản nội bộ
Để tạo công văn đến bạn truy cập https://office.base.vn/ hoặc Base Office trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn chọn "Tạo...
Mon, 6 Tháng 9, 2021 tại 6:15 CH
Base Office Ver2: Phân quyền cơ bản cho App Admin và Người theo dõi công văn
Để phân quyền cho App admin và người theo dõi trên Base Office, bạn chọn app Base Office trên menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ sau đó chọn và ...
Fri, 21 Tháng 5, 2021 tại 5:05 CH
Base Office ver2: Thiết lập quyền gửi Văn bản/Thông báo
Để thiết lập quyền gửi công văn trên Base Office, bạn chọn app Base Office trên menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ sau đó chọn và thực hiện theo...
Mon, 6 Tháng 9, 2021 tại 6:11 CH
Base Office ver 2: Thiết lập Loại văn bản
Để thiết lập loại văn bản bạn truy cập app Base Office trên menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn...
Tue, 21 Tháng 12, 2021 tại 1:56 CH
Base Office ver2: Cài đặt Mã văn bản
Để cài đặt mã văn bản theo nhu cầu riêng, bạn truy cập app Base Office trên menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau: ...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:03 CH
Base Office ver 2: Thiết lập văn phòng tại Kho lưu trữ
Để thiết lập Văn phòng cho Kho lưu trữ bạn vào Base Office trên thanh menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ chọn mục Tùy chỉnh và thực hiện theo hư...
Wed, 28 Tháng 4, 2021 tại 9:15 SA
Base Office ver2: Thiết lập Kho lưu trữ trong Base Office
Để thiết lập Kho lưu trữ trên Base Office bạn chọn biểu tượng Base Office trên thanh menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ và thực hiện theo hướng ...
Wed, 28 Tháng 4, 2021 tại 9:16 SA
Base Office ver2: Tạo cây thư mục và phân quyền tạo văn bản từng thư mục trong Base Office
Để tạo cây thư mục trong Base Office, bạn truy cập https://office.base.vn/ hoặc vào biểu tượng Base Office trên thanh menu app. Sau đó, bạn thực hiện theo h...
Mon, 6 Tháng 9, 2021 tại 6:12 CH