Base Office ver 2: Thiết lập văn phòng tại Kho lưu trữ in

Sửa đổi trên: Wed, 28 Tháng 4, 2021 tại 9:15 SA


Để thiết lập Văn phòng cho Kho lưu trữ bạn vào Base Office trên thanh menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ chọn mục Tùy chỉnh và thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1:  Bạn chọn "Kho lưu trữ" => chọn kí hiệu dấu 2 chấm => Chọn "Tạo văn phòng"


Bước 2: Bạn điền tên văn phòng và địa chỉ => "Lưu lại"

Bước 3: Sau khi lưu lại bạn được dữ liệu như hình

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.