Base Office ver2: Thiết lập quyền gửi Văn bản/Thông báo in

Sửa đổi trên: Mon, 6 Tháng 9, 2021 tại 6:11 CH


Để thiết lập quyền gửi công văn trên Base Office, bạn chọn app Base Office trên menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ sau đó chọn và thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Tùy chỉnh" => "Quản lý chung"


Bước 2: Bạn cài đặt từng phần trong "Tùy chỉnh phân quyền khác" => "Lưu lại"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.