Base Office: Cách tạo Văn bản nội bộ/ thông báo in

Sửa đổi trên: Wed, 6 Tháng 3, 2024 tại 11:19 SA


Để tạo văn bản nội bộ/ thông báo bạn truy cập https://office.base.vn/ hoặc Base Office trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Tạo Văn bản"


Bước 2: Chọn kiểu "Văn bản nội bộ" hoặc “Thông báo" => "Loại văn bản" => "Kho lưu trữ"  "Nhóm nội dung" cho văn bản đó rồi nhấn "Tiếp tục"


Bước 3: Điền các thông tin trong Văn bản  => chọn "Tạo mới" *Tại đây văn bản của bạn cần điền các thông tin:

- Tiêu đề văn bản: Tên của văn bản

- Loại văn bản, Nhóm nội dung, Kho lưu trữ: được lấy theo thông tin đã chọn trước đó

- Thư mục: Chọn thư mục thuộc "Nhóm nội dung"

- Sổ văn bản: Chọn sổ văn bản thuộc “Kho lưu trữ"

- Mã số văn bản: được lấy theo thông tin cài đặt Mã của Loại văn bản trong Tuỳ chỉnh

- Gửi từ: Chọn nơi/ người gửi

- Thông báo qua email: Lựa chọn có thông báo email hay không

- Người theo dõi: Tag tên người được theo dõi văn bản sau khi văn bản được ban hành

- Chữ ký điện tử: Chọn lựa có/ không

- Người nhận: Tag tên người/ nhóm người nhận văn bản. Hướng dẫn chi tiết

- Nội dung: Nội dung của văn bản

- Tệp tin đính kèm: Đính kèm các file liên quan của văn bản

- Nhãn: Giúp tìm kiếm văn bản nhanh hơn

- Ghi chú thêm: Nội dung ghi chú dành cho văn bản

- Thời hạn văn bản: Thời gian văn bản được ban hành/ có hiệu lực - hết hạn

- Cài đặt nâng cao:

+ Đánh dấu: văn bản khẩn cấp, văn bản bí mật

+ Phân quyền cơ bản

+ Phân quyền cho người được giao việc

+ Người theo dõi

+ Kho văn bản


*Chú ý: Khi văn bản được Duyệt, sẽ có một email được gửi đến những người liên quan.


FAQs:

  1. Cách tạo văn bản đi

  2. Cách tạo văn bản đến

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.