Base HRM: Phân quyền thao tác trên HRM in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 6, 2023 tại 9:28 SA


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trên Base HRM

 


I, CÀI ĐẶT CHUNG 


II, CÀI ĐẶT CHÍNH SÁCH 


III, CÀI ĐẶT NÂNG CAO IV, NHÂN SỰ


V, THIẾT KẾ TỔ CHỨC


VI, QUY ĐỊNH & CHÍNH SÁCH


VII, THÀNH TỰU & CỐNG HIẾN


VIII, ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ


IX, CHÍNH SÁCH C&B 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.