Base HRM

Cách tạo địa điểm công ty trên HRM
            Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở ...
Fri, 13 Tháng 11, 2020 at 2:45 PM
Cách tạo thông tin công ty trên HRM
        Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh...
Fri, 20 Tháng 11, 2020 at 9:38 AM
Cách gán chính sách bảo hiểm cho nhân sự
Mục đích: Lưu trữ được thông tin bảo hiểm của từng nhân sự (theo mức cơ bản hay theo định mức riêng của công ty). Hệ thống sẽ dùng chính sách được ...
Wed, 2 Tháng 12, 2020 at 2:24 PM
Cách thiết lập chấm công qua Mobile
            Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM...
Fri, 20 Tháng 11, 2020 at 9:50 AM
Cách kết nối máy chấm công với Base Check-in Station
            Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở ...
Wed, 2 Tháng 12, 2020 at 3:33 PM
Cách thiết lập thời gian làm việc trên HRM
            Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM...
Sat, 21 Tháng 11, 2020 at 9:57 AM
Cách tạo 1 mẫu đề xuất nghỉ phép
Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base Timeoff ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://timeoff.base.vn/.             Sau khi ...
Mon, 23 Tháng 11, 2020 at 3:45 PM
Cách gán chính sách Phúc Lợi
        Mục đích: Liệt kê các phúc lợi đang có của doanh nghiệp và gán cho nhân sự được áp dụng chính sách tương ứng. Dữ liệu về phúc lợi sẽ tự động được...
Mon, 23 Tháng 11, 2020 at 4:07 PM
Cách gán chính sách thuế cho nhân sự
        Mục đích: Lưu trữ được thông tin thuế của từng nhân sự (theo biểu mẫu lũy tiến, theo mức cố định 10% hoặc theo diện không cần đóng thuế) Hệ th...
Mon, 23 Tháng 11, 2020 at 5:13 PM
Cách thêm mã chấm công hàng loạt cho nhân viên
Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứn...
Wed, 2 Tháng 12, 2020 at 2:00 PM