Base HRM

Base HRM - Nhân sự: Cách thêm/ chỉnh sửa nội dung của trường thông tin khác trong từng nhân sự
Để thực hiện thêm và chỉnh sửa nội dung các trường tùy chỉnh cho từng thành viên ở HRM bạn truy cập Base HRM từ menu app hoặc link https://hrm.base.vn/.. Sa...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:06 CH
Base HRM - Nhân sự: Cách thao tác khi nhân sự nghỉ việc (cho thôi việc ) trên HRM
Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/ Sau khi vào Base HRM, màn hìn...
Tue, 28 Tháng 2, 2023 tại 3:37 CH
Base HRM - Nhân sự: Cách điều chỉnh nhân sự Tạm Nghỉ hoặc Đã Nghỉ Việc quay trở lại làm việc
Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/ Sau khi vào Base HRM, màn hình...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:45 CH
Base HRM - Nhân sự: Hướng dẫn thêm người phụ thuộc
Để thêm danh sách người phụ thuộc cho nhân sự trên HRM, bạn truy cập vào https://hrm.base.vn hoặc icon HRM trên thanh menu và thao tác như sau Cách 1: Thê...
Wed, 19 Tháng 10, 2022 tại 10:29 SA
Base HRM - Nhân sự: Cách thao tác cho nhân sự Tạm nghỉ (nghỉ thai sản, nghỉ ốm dài hạn.. )
Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào https://hrm.base.vn/ Khi một nhân sự Tạm nghỉ - bạn thao tác theo...
Sat, 23 Tháng 12, 2023 tại 9:00 SA
Base HRM - Nhân sự: Cách xóa thông tin nhân sự ra khỏi hệ thống
        Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/         Sau khi vào Bas...
Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 11:37 SA
Base HRM- Nhân sự: Thay đổi email cho nhân sự trên HRM
Thông tin email của nhân sự trên HRM được lấy từ dữ liệu trên Base Account, vì thế để thay đổi email cho nhân sự trên HRM, bạn cần thay đổi email trên Base ...
Mon, 17 Tháng 4, 2023 tại 3:22 CH
Base HRM - Thành tựu và Cống hiến: Cách tạo giải thưởng trên HRM
Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/ Sau khi vào Base HRM, màn hìn...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:47 CH
Base HRM - Thành tựu và Cống hiến: Cách tạo biểu mẫu giải thưởng, thành tựu
Bước 1: Đăng nhập vào app Base HRM Bước 2: Ở trang chính của HRM >> Chọn Tùy chỉnh >> Chọn Biểu mẫu sau đó nhấn vào Thêm mới và điền các thôn...
Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 2:53 CH
Base HRM - Thành tựu và Cống hiến: Trao thưởng cho một nhân sự
Trường hợp 1: C&B ghi nhận lại giải thưởng cho nhân sự Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường ...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:48 CH