Base HRM - Nhân sự: Gợi ý mã nhân viên gần nhất khi tạo nhân viên mới in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 10, 2022 tại 10:27 SA


Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.


        Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:


        Bước 1: Để cài đặt gợi ý mã nhân viên gần nhất, bạn chọn mục “Công ty” trong “Thông tin chung        Bước 2: Kéo xuống phía dưới, tại mục "Cấu hình mở rộng" > Tích chọn "Gợi ý mã nhân viên gần nhất" > Sau đó bấm "Lưu lại"Khi cài đặt hoàn tất > Trong phần "Thêm nhân sự mới", tại mã nhân sự sẽ hiển thị gợi ý mã nhân viên để bạn nhập.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.