Base HRM: Cách thêm mã chấm công cho nhân viên in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 10, 2022 tại 4:48 CH


Để thêm mã chấm công cho nhân viên, bạn truy cập vào Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/ và thao tác như sau

++ Cách 1: Tạo thủ công từng mã 

Bước 1: Vào Lịch làm việc >> chọn Mã chấm công >> Chọn tạo mới

Bước 2: Lựa chọn nhân sự cần thêm mã

Bước 3: Chọn văn phòng, thêm mã và nhấn Lưu lại để hoàn tất thao tác

Lưu ý: Một nhân viên có thể tạo nhiều mã chấm công ở nhiều văn phòng khác nhau

Một văn phòng chỉ tồn tại 1 mã chấm công ( không trùng nhau)

Nên tạo mã chấm công không có số 0 ở đầu

++ Cách 2: Thêm hàng loạt bằng file Excel

Bước 1: Chọn Nhập mã chấm công >> Tải file mẫu

Bước 2: Điền mã chấm công của nhân viên vào file mẫu:

Lưu ý: Khi điền mã chấm công vào file mẫu, lược bỏ các số 0 đứng trước mã chấm công.

Bước 3: Nhập lại file lên hệ thống

Lưu ý:
- Bạn chỉ được cập nhật những nhân sự bạn quản lý

- Kiểm tra và yêu cầu mã nhân viên phải chính xác

- Cập nhật mã chấm công hiện tại: Nếu tích chọn thì sẽ ghi đè mã chấm công của nhân sự ở office - nếu đã tồn tại mã chấm công trước đó

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.