Base HRM - Nhân sự: Cách thao tác cho nhân sự Tạm nghỉ (nghỉ thai sản, nghỉ ốm dài hạn.. ) in

Sửa đổi trên: Sat, 23 Tháng 12, 2023 tại 9:00 SA


Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào https://hrm.base.vn/

Khi một nhân sự Tạm nghỉ - bạn thao tác theo các bước:

Bước 1: Vào mục “Danh sách nhân sự” tại thanh menu bên trái >> click vào Tên nhân sự cần tạm nghỉ


Bước 2: Bạn vào mục “Tình trạng việc làm” tại thanh menu màu trắng


Sau đó bạn chọn "Kích hoạt trạng thái tạm nghỉ"


Chọn lý do mà nhân sự nghỉ tại mục “Lý do” và Ngày bắt đầu/Ngày kết thúc kỳ nghỉ trong màn hình hiện lên  >> Lưu lại


Lưu ý : Ở "Lý do"  sẽ mặc định có các mục như sau (Chưa thể tùy chỉnh các lý do này):

  1. Nghỉ thai sản

  2. Chế độ thai sản cho chồng có vợ sinh con

  3. Lý do y tế

  4. Nghỉ tạm thời

  5. Loại khác


Cơ chế tạm nghỉ: 

+ Nếu tạo QĐ tạm nghỉ trước ngày bắt đầu -> Tới khoảng 7h sáng của Ngày bắt đầu, hệ thống sẽ tự động kích hoạt hiệu lực của QĐ, nhân sự sẽ được chuyển từ trạng thái "Đang làm việc" sang "Tạm nghỉ"

+ Tương tự, tới khoảng 7h ngày liền sau của Ngày kết thúc, hệ thống sẽ tự động chuyển nhân sự từ "Tạm nghỉ" sang "Đang làm việc"

+ Nếu NS kết thúc tạm nghỉ trước ngày đã cài, admin HRM có thể chọn "Quay lại làm việc" -> sau đó Ngày kết thúc kỳ nghĩ sẽ là Ngày liền trước của thời điểm thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.