Base HRM - Nhân sự: Cách thêm/ chỉnh sửa nội dung của trường thông tin khác trong từng nhân sự in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:06 CH


Để thực hiện thêm và chỉnh sửa nội dung các trường tùy chỉnh cho từng thành viên ở HRM bạn truy cập Base HRM từ menu app hoặc link https://hrm.base.vn/.. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

1, Chỉnh sửa thủ công

Bước 1: Chọn cá nhân cần chỉnh sửa 

Bước 2: Chọn "Thông tin cá nhân" => tại mục  "Các thông tin khác" chọn "Sửa các trường tùy chỉnh"

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin chọn "Lưu lại"


*Lưu ý: Riêng với các trường tùy chỉnh thuộc Lương, bạn có thể chọn thực hiện chỉnh sửa bằng cách vào "Danh sách nhân sự" => chọn "Bảng lương và Phúc lợi" => kéo màn hình sang phải điền các dữ liệu tùy chỉnh của phần này


 2, Thực hiện chỉnh sửa trường tùy chỉnh thông qua excel

Bước 1: Chọn ký hiệu mũi tên tại "Tạo mới" => "Nhập trường dữ liệu tùy chỉnh" 

Bước 2: Download file mẫu để điền thông tin

Bước 3: Chọn file đã điền dữ liệu vào mục "Choose file" => "Tiếp tục" để xem trước => chọn "Import" để cập nhật file

Lưu ý: Tích chọn "Kiểm tra và yêu cầu bắt buộc mã nhân viên phải chính xác" để dữ liệu cập nhật vào đúng nhân sự

- Kết quả nhân sự được cập nhật dữ liệu trường tùy chỉnh


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.