Base HRM - Cài đặt: Cách tạo thông tin công ty trên HRM in

Sửa đổi trên: Fri, 20 Tháng 5, 2022 tại 10:59 SA


        Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.


        Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:

  Cài đặt thông tin công ty

        Bước 1: Để thêm các thông tin của công ty, chọn mục “Công ty” trong “Thông tin chung


 

      Bước 2: Sau đó điền các thông tin sau:

  • Tên công ty:

  • Thông tin về quốc gia và loại tiền:

  • Sứ mệnh của công ty:

  • Tầm nhìn của công ty:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.