Base HRM - Cài đặt: Phân loại hợp đồng in

Sửa đổi trên: Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 10:34 SA


Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.


 Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:


 

Phân loại Hợp đồng: Các loại hợp đồng lao động chính được sử dụng trong công ty. VD: Hợp đồng chính thức 6 tháng, 1 năm, Hợp đồng thử việc,v.v..

        Bước 1: Vào cài đặt > chọn mục “Phân loại hợp đồng” 

     

       Bước 2: Bạn chọn " Tạo mới" để thêm loại hợp đồng lao động mới  > Nhập thông tin > Tải file mẫu hợp đồng và ấn "Lưu lại"


Loại hợp đồng: Điền tên loại hợp đồng mà bạn muốn thêm

Hợp đồng thử việc: Tích chọn có hoặc không là hợp đồng thử việc

Chính sách thuế mặc định: Chọn chính sách thuế áp dụng với loại hợp đồng này. Xem hướng dẫn tạo chính sách thuế tại đây

Chính sách bảo hiểm mặc định: Chọn chính sách bảo hiểm áp dụng với loại hợp đồng này. Xem hướng dẫn tạo chính sách bảo hiểm tại đây

Templated files: Chỉ nhận file docx. Bạn có thể tham khảo tạo mẫu hợp đồng tại đây

       Bước 3: Thêm trường tùy chỉnh cho từng loại hợp đồng. 


Sau khi thêm, trường tùy chỉnh sẽ xuất hiện trong hợp đồng của từng nhân sự.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.