Base HRM - Bảo hiểm: Thêm chính sách bảo hiểm in

Sửa đổi trên: Sat, 22 Tháng 6, 2024 tại 11:07 SA


Để tạo chính sách bảo hiểm trên HRM, trước tiên bạn truy cập Base HRM bằng cách chọn biểu tượng HRM ở menu ứng dụng, hoặc vào link https://hrm.base.vn/.


Bước 1: Cài đặt >> chọn "Bảo hiểm" trong mục Chính sách


 Bước 2:  Click vào "Tạo mới" ở góc trên bên phải >> điền thông tin chính sách bảo hiểm

+ Tên chính sách bảo hiểm

+ Mã chính sách bảo hiểm: viết liền không dấu, không có ký tự đặc biệt. VD: bao-hiem-thu-viec,..

+ Dựa trên: Tính theo mức lương nào. 

  • Lương cơ bản

  • Tổng lương

  • Tùy chỉnh theo nhân viên

+ Phần trăm công ty: Số % chi phí mà công ty chi trả cho bảo hiểm dựa theo mức lương đóng bảo hiểm của nhân sự.

+ Phần trăm nhân viên: Số % chí phí trích từ mức lương đóng bảo hiểm

+ Chi tiết chính sách (không bắt buộc): Bạn có thể ghi chi tiết các khoản bảo hiểm mà công ty và người lao động đóng, hoặc mô tả giải thích thêm về Chính sách

+ Cho phép quản lý trực tiếp tạo phúc lợi cho nhân viên của mình: Nếu bạn tích mục này thì quản lý trực tiếp từ Base Account của nhân sự nào thì có thể tạo phúc lợi cho nhân sự đó trên Base Me.

--------------------------------

Sau khi đã tạo Chính sách bảo hiểm, bạn có thể gán chính sách cho Nhân sự theo hướng dẫn tại đâyCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.