Base HRM - Bảo hiểm: Cách gán chính sách bảo hiểm cho nhân sự in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:29 CHMục đích:

 • Lưu trữ được thông tin bảo hiểm của từng nhân sự (theo mức cơ bản hay theo định mức riêng của công ty).

 • Hệ thống sẽ dùng chính sách được áp dụng tại HRM để tính ra mức bảo hiểm tương ứng tại Base Payroll.


Cách thực hiện:


Bước 1: Truy cập đường dẫn https://hrm.base.vn/policy/insurances

Có 2 dạng mặc định:

 • Standard cơ bản: Chọn loại này khi chỉ đóng bảo hiểm trên mức lương cơ bản.

 • Định mức riêng: Chọn loại này khi doanh nghiệp có định mức đóng bảo hiểm riêng. Chính sách định mức riêng có thể dùng trong trường hợp: một số nhóm đối tượng sẽ có phụ cấp (PC trách nhiệm, chức vụ,...), khoản bổ sung bắt buộc khác phải tham gia BHXH.


Bước 2: Gán chính sách bảo hiểm cho nhân sự theo 3 cách (từng nhân sự, theo nhóm hoặc hàng loạt bằng excel)  


 • Cách 1: Thao tác thủ công với từng nhân sự:


Tại mục Pendings => Enroll insurance policy => Nhập thông tin và lưu lại


 • Enrollment  date (Ngày áp dụng chính sách): 

 • Start_date: Lấy ngày hiện tại là ngày áp dụng chính sách.

 • Custome_date: Bạn sẽ chọn ngày mà chính sách được áp dụng. 

 • Insurance Policy (Chính sách bảo hiểm):

 • Theo mức lương cơ bản 

 • Theo định mức riêng (công ty tự định nghĩa)

 • Extra note :

 • Lựa chọn 1: override (Khi nhân sự đã được gán chính sách thì chọn chính sách mới sẽ ghi đè chính sách cũ trước đó => Chọn chính sách mới). “Đây là lựa chọn thường được dùng”.

 • Lựa chọn 2: duplicated -> error (Chỉ chấp nhận chính sách đã có, nếu trùng sẽ có thông báo)

 • Lựa chọn 3: duplicated -> silently skip (Nếu gán trùng chính sách đã có thì bỏ qua)

 • Lựa chọn 4: (Tạo mới : nếu không chọn là enrollment gần nhất thì vẫn tạo ra 1 enrollment mới nhưng có trạng thái Disable, còn nếu chọn là enrollment gần nhất thì tạo thêm 1 enrollment mới nhưng enrollment này có trạng thái và Enable và tự động disable những enrolment đã có trước đó).

Cách 2: Gán chính sách theo từng nhóm nhân sự.


Chọn Create => Create group enrollments => Chọn Group và lưu lại


 • Tags: Chọn 1 hoặc nhiều nhân sự.

 • Areas: Chọn theo chuyên môn.

 • Offices: Chọn theo văn phòng.

 • Positions: Chọn theo vị trí làm việc.


Cách 3: Gán chính sách thông qua file excel.


Chọn Create => Import first-time enrollments => Soạn file theo mẫu => Tải file và Lưu lại.Bước 3: Kiểm tra và sửa đổi các chính sách đã gán tại mục Enrollments**Lưu ý: 

 • Với những nhân sự không đóng bảo hiểm là nhân sự không cần gán chính sách (sẽ nằm ở mục Pendings).

 • Bạn có thể tự tạo ra các chính sách đóng bảo hiểm mà doanh nghiệp có để tiện theo dõi, ví dụ: Chỉ đóng bảo hiểm y tế.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.