Base HRM - Thuế: Cách tạo 1 chính sách thuế mới in

Sửa đổi trên: Sat, 22 Tháng 6, 2024 tại 12:34 CH


Để tạo chính sách Thuế trên HRM, trước tiên bạn truy cập Base HRM bằng cách chọn biểu tượng HRM ở menu ứng dụng, hoặc vào link https://hrm.base.vn/.


Bước 1: Cài đặt >> chọn "Thuế" trong mục Chính sách


Bước 2: Chọn "Tạo mới" ở góc trên bên phải  >> Điền thông tin chính sách thuế >> Lưu lại

+ Tên chính sách thuế

+ Mã chính sách thuế: viết liền không dấu, không có ký tự đặc biệt. VD: thue-thu-nhap,..

+ Loại chính sách: 

  • Biểu thuế lưu tiến

  • Biểu thuế cố định: cần điền % tỷ lệ đóng thuế

+ Cho phép quản lý trực tiếp tạo phúc lợi cho nhân viên của mình: Nếu bạn tích mục này thì quản lý trực tiếp từ Base Account của nhân sự nào thì có thể tạo Thuế cho nhân sự đó trên Base Me.

------------------------------

**Lưu ý: Không thể tạo chính sách đóng thuế 0%, với những trường hợp không đóng thuế, bạn sẽ không cần gán chính sách cho nhân sự đó (nhân sự hiển thị tại mục "Chờ xử lý")
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.