Base HRM

Base HRM - Lịch làm việc: Cách thiết lập lịch làm việc trên HRM
    Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh ...
Thu, 22 Tháng 12, 2022 tại 8:02 SA
Base HRM - Lịch làm việc: Chỉnh sửa lịch làm việc
Lịch làm việc thường được các công ty tạo sẵn để phù hợp với quy định. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc quy định thay đổi dẫn tới lịch làm việc thay đổi,...
Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:22 CH
Base HRM - Lịch làm việc: Thêm mới và chỉnh sửa lịch làm việc cho nhân sự
Thêm lịch làm việc cho nhân sự giúp nhân sự nắm bắt được chính xác giờ làm việc của mình và hàng tháng quản lý cũng sẽ có cơ sở để kiểm tra các dữ liệu chấm...
Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:23 CH
Base HRM - Phúc lợi: Cách tạo chính sách phúc lợi
Mục đích: Liệt kê các phúc lợi đang có của doanh nghiệp và gán cho nhân sự được áp dụng chính sách tương ứng. Dữ liệu về phúc lợi sẽ tự động được dùng...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:42 CH
Base HRM - Phúc lợi: Cách gán chính sách Phúc Lợi
        Mục đích: Liệt kê các phúc lợi đang có của doanh nghiệp và gán cho nhân sự được áp dụng chính sách tương ứng. Dữ liệu về phúc lợi sẽ tự động đ...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:42 CH
Base HRM - Bảo hiểm: Thêm chính sách bảo hiểm
Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.  Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ ...
Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 10:31 SA
Base HRM - Bảo hiểm: Cách gán chính sách bảo hiểm cho nhân sự
Mục đích: Lưu trữ được thông tin bảo hiểm của từng nhân sự (theo mức cơ bản hay theo định mức riêng của công ty). Hệ thống sẽ dùng chính sách được ...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:29 CH
Base HRM - Thuế: Cách tạo 1 chính sách thuế mới
Mục đích: Ngoài 2 mức đóng thuế đã có trên phần mềm, doanh nghiệp có thể tự tạo theo nhu cầu của mình. Giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và quản lý c...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 3:56 CH
Base HRM - Thuế: Cách gán chính sách thuế cho nhân sự
        Mục đích: Lưu trữ được thông tin thuế của từng nhân sự (theo biểu mẫu lũy tiến, theo mức cố định 10% hoặc theo diện không cần đóng thuế) Hệ...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:46 CH
Base HRM - Nghỉ phép: Tạo chính sách nghỉ phép
Để cài đặt chính sách nghỉ phép cho nhân sự, bạn truy cập Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.b...
Wed, 27 Tháng 12, 2023 tại 5:58 CH